• فارسی
  • English
slide-2208440
slide-c731e33

فروشگاه ها و دفاتر

ساختمان رضا 1001 اهواز ، تجاری اداری ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
ساختمان رضا 1001 اهواز ، تجاری اداری ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
مجتمع رضا 1001 اهواز ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
ساختمان رضا 1001 اهواز ، تجاری اداری ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
ساختمان رضا 1001 اهواز ، تجاری اداری ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
مجتمع رضا 1001 اهواز ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
مجتمع رضا 1001 اهواز ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
ساختمان رضا 1001 اهواز ، تجاری اداری ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500
ساختمان رضا 1001 اهواز ، تجاری اداری ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500

درباره ما​

مجتمع تجاری اداری رضا 1001 ، اولین مجتمع تجاری اهواز است که در دهه پنجاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجتمع در 5 طبقه و شامل 68 واحد است.

نزدیک ترین مجتمع به پل سفید ( پل معلق ) و در تقاطع خیابان 24 متری  و خیابان طالقانی واقع شده است.

ساختمان رضا 1001 اهواز ، تجاری اداری ، مدیریت مجتمع تجاری ، 36500

درباره ما


مجتمع تجاری اداری رضا 1001 ، اولین مجتمع تجاری اهواز است که در دهه پنجاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجتمع در 5 طبقه و شامل 68 واحد است.

نزدیک ترین مجتمع به پل سفید ( پل معلق ) و در تقاطع خیابان 24 متری  و خیابان طالقانی واقع شده است.

مجتمع تجاری اداری رضا 1001 اهواز


تمامی حقوق این وب سایت به سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 تعلق دارد